EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Nájdi svoju cestu do budúcnosti

PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ŽIVOTOASCHOPNOSTI START-UPOV

Super
Riešitelia » 18/06/2018
Novinky


[ Späť ]

UNIVERZITA KOMENSKÉHO SA ZÚČASTNILA STRETNUTIA V MALAGE (ŠPANIELSKO)


Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave sa zúčastnila v Malage (Španielsko) záverečného stretnutia SUPER projektu s cieľom prezentovať výsledky a zistiť príležitosti ďalšej spolupráce.

SUPER projekt, (Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience – Podpora podnikateľskej úspešnosti start-upov) je spolufinancovaný z Erasmus+ programu Európskej komisie, z kľúčovej aktivity 2 - Strategické partnerstvo pre vysoké školy. Projekt je zameraný na prekonanie bariér podnikania prostredníctvom vytvorenia nástroja pre vysoké školy (Higher Education Institutions – HEIs), zavedením efektívneho mentoringu a inkubátorov pre nádejných podnikateľov a tréningové zdroje a podnikateľské nástroje pre študentov, ktoré majú pomôcť zaviesť podnikanie do praxe a úspešne rozvinúť vlastný biznis študentov.

Partneri medzinárodného konzorcia sa stretli v Malage 15. júna 2018, aby formálne ukončili projekt a identifikovali možnosti ďalšej implementácie SUPER modelu. Stretnutie bolo jedinečnou príležitosťou ilustrovať dosiahnuté výsledky projektu a preskúmať viaceré spôsoby jeho ďalšieho využitia.
Výsledky projektu a detailný popis SUPER modelu sú dostupné online na webovej stránke projektu www.super-project.eu, kde je možné nájsť kontaktné informácie pre záujemcov o projekt, zdieľať skúsenosti a informácie o možných aplikáciách SUPER modelu.

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave je koordinátorom SUPER projektu. Na projekte sa ďalej podieľajú títo partneri: Vysoká škola ekonomická, Fakulta podnikovohospodárska, Praha (Česká republika), Aston University v Birminghame (Veľká Británia), Institut de Haute Formation aux Politiques Commonautaires (Belgicko), IDP inštitút (Taliansko) a Internet Web Solutions (Španielsko).

Partneri projektu sú k dispozícii odpovedať na otázky a poskytnúť ďalšie informácie všetkým, ktorí prejavia záujem o projekt.

Super PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt je finančne podporovaný Európskou komisiou. Táto internetová stránka a jej obsah vyjadruje iba názory autorov a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie, ktoré môže vyplývať z informácií tu uvedených.

Esamus +