EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Nájdi svoju cestu do budúcnosti

PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ŽIVOTOASCHOPNOSTI START-UPOV

SuperSUPER - Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience

SUPER VYHODNOTENIE KRITICKÝCH FAKTOROV ÚSPECHU A ZLYHANIA


SUPER bude vykonávať komplexné mapovanie modelov podnikateľských inkubátorov
vo vysokoškolských inštitúciách s cieľom identifikovať kritické faktory úspechu a zlyhania, identifikovať hnacie mechanizmy a brzdy podporných služieb a systémov podnikania a extrapolovať prvky "Čo funguje" a "Čo robiť?" a "Čo nerobiť?" pri zavádzaní systémov podpory podnikania pre študentov vysokoškolských inštitúcií.

Na stiahnutie:


Literatúra ku GAP analýze

Podrobná literatúraSpráva ku kritickým faktorom úspešnosti 1. časť: Prehľad literatúry
Správa ku kritickým faktorom úspešnosti 2. časť: Výsledky prieskumu


Doplňujúce materiály a zdroje

Profil krajiny:

Profil krajiny Veľká Británia
Profil krajiny Španielsko
Profil krajiny Belgicko
Profil krajiny Taliansko
Profil krajiny Slovensko
Profil krajiny Česká republika

Super PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt je finančne podporovaný Európskou komisiou. Táto internetová stránka a jej obsah vyjadruje iba názory autorov a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie, ktoré môže vyplývať z informácií tu uvedených.

Esamus +