EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Nájdi svoju cestu do budúcnosti

PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ŽIVOTOASCHOPNOSTI START-UPOV

SuperPodnikateľský sprievodca

Postupujte podľa krokov tohto Podnikateľského sprievodcu ak chcete urobiť sebareflexiu a zamyslieť sa nad vašou podnikateľskou myšlienkou. Tento sprievodca je jednoduchý nástroj vytvorený na to, aby vás viedol prostredníctvom kľúčových otázok a tým poskytol priestor na zamyslenie sa nad sebou z pohľadu podnikania a vašej podnikateľskej myšlienky a to štruktúrovanou formou.

Vyberte si hlavnú oblasť svojho podnikateľského záujmu. Môžete si vybrať ľubovoľný počet, avšak minimálne jednu, aby ste sa mohli otestovať.
Ja ako podnikateľ
Môj podnikateľský nápad
Môj biznis model

Super PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt je finančne podporovaný Európskou komisiou. Táto internetová stránka a jej obsah vyjadruje iba názory autorov a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie, ktoré môže vyplývať z informácií tu uvedených.

Esamus +